2018 YKS TERCİH PLATFORMU

GELECEĞİ PLANLA

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Üniversiteniz kaç yılında kim tarafından kuruldu?

Üniversitemiz 1996 yılında İSTEK Vakfı tarafından Bedrettin Dalan öncülüğünde kurulmuştur.

2- Yeditepe Üniversitesi’ne nasıl yerleşirim?

Üniversitemizin lisans programlarına öğrenci kabulü, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılıyor. Yerleştirme, üniversitemiz tarafından her sene önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dâhilinde yapılıyor. Kontenjanlar, puan ve başarı sıraları o yılın YKS kılavuzunda yer almakla birlikte üniversitemize başka bir yerleştirme şekli bulunmamaktadır.

3- Özel yetenek sınavı ile alan bölümleriniz var mı?

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültemize bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları hariç diğer tüm bölümleri özel yetenek sınavı ile (çizim ve mülakat) öğrenci kabul ediliyor. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için öğrencilerin TYT puan türlerinin herhangi birinden en az 150 ve üzeri puan alması gerekiyor. Özel Yetenek Sınavına ilişkin ön kayıt ve sınav tarihleri için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/2017-yetenek-sinavi-online-kayitlarimiz-baslamistir linkimizi inceleyebilirsiniz.

4- Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim süresi nedir?

4-5-6 yıllık eğitim veren lisans programlarımız bulunmaktadır.

5- Üniversitenizde iki yıllık ön lisans programları var mı?

Üniversitemizde iki yıllık ön lisans programları bulunmamaktadır.

6- Hangi puan türlerinde bölümlere öğrenci alınıyor?

Bölümlerimiz SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleriyle öğrenci almaktadır.

7- Ek yerleştirmeden nasıl yararlanabilirim?

Kayıtlardan sonra üniversitelerin açık kalan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ek yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

8- Dikey geçişle üniversitenizde okuyabilir miyim?

Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul ediyor. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edebilirsiniz.

9- Yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?

Üniversitemizde kurumiçi, kurumlararası genel not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de kurumlararası genel not ortalamasına göre yapılan geçişdir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir. Üçüncü tür yatay geçiş ise merkezi yerleştirme puanlarına göre kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

10- Yatay geçişte öğretim yılı süresi nedir?

Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

11- Özel yetenek gerektiren programlara yatay geçiş yapabiliyor mu?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere yatay geçiş yapılabiliyor. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarına kurum içi yatay geçişlerde adayların diğer koşulların yanı sıra yapılacak yetenek sınavına da girmiş olmaları gerekir.

12- Yatay geçişlerde yabancı dil bilgisi nasıl ölçülüyor?

Yeditepe Üniversitesinde, adayların yatay geçiş başvurularının değerlendirme işlemlerine alınabilmesi için yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Her akademik yılın başında, rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency) yapılır. Sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde, TOEFL IBT sınavından 79 almış olduğunu (TOEFL Bilgisayar Tabanlı 213; TOEFL Klasik Sınavı’nda 550) belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur. TOEFL sınavı için geçerli sayılan sınav merkezleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınav merkezlerinin dışında girilen sınavlar geçerli değildir. IELTS sınavı kurumumuzda geçerli değildir. TOEFL sınavı için geçerli sayılan sınav merkezleri; 1.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL - Merkez Kodu: STN20056A 2.BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL - Merkez Kodu: STN10801A 3.TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ, ANKARA - Merkez Kodu: APCU8703 TOEFL sınavına girecek olan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi'nin kurum kodu olan 7050'yi kodlamaları gerekmektedir. Sonuçların kabul edilebilmesi için TOEFL Merkezi tarafından doğrudan Hazırlık Okulu’na gönderilmiş olması gerekir. • TOEFL belgesi sunmayanların, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim dili Almanca, Fransızca olan programlar için yukarıda sayılan koşullar, ilgili dillerin her biri için ayrıca belirlenir. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/ingilizce-hazirlik-okulu

13- Üniversitenizde misafir öğrenci olabiliyor muyum?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan, bilgi edinmek amacı ile, üniversitemizde sunulan dersleri "Özel Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir. Özel öğrencilere, özel öğrenci kimliği ile aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Diploma verilmez.

14- Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıca tanınan bir hak var mı?

Lisans programlarımıza Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

15- Üniversitenizin öğretim dili nedir?

Üniversitemizin öğretim dili İngilizcedir. Üniversitemizde İngilizce dışında eğitim veren iki program bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası İşletme Yönetimi Almanca ve ayrıca İngilizce programı da olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Fransızca dillerinde eğitim vermektedir.

16- Yeditepe Üniversitesi’nde çift anadal ve yan dal nasıl yapabilirim?

ÇAP ve yandal için ilgili bölümler arasında protokol imzalanması gerekiyor. Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınıyor. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılının başında, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü yarıyılının başında en geç altıncı yarıyılının başında başvuru yapabiliyor. Başvuru için dilekçe ve not belgelerinin ilgili program başkanlıklarına teslim edilmesi gerekiyor. Detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cap-yandal linkimizi inceleyebilirsiniz.

17- Çift ana dal ve yan dal programlarına kabul edilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin çift ana dal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekiyor. ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olması gerekiyor Çift ana dalı burslu okuyabilmek için de 4 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına yapılan kabullerde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. Yan dal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Bursluluk için ise 3.00 not ortalaması şartı vardır. ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Ön lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir. Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir ana dal lisans diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir. Detaylı bilgi ,için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cift-anadal-cap-yan-dal linkimizi inceleyebilirsiniz.

18- Çift anadal ve yandalı üniversitenizde burslu olarak yapabilir miyim?

Çift ana dalı burslu okuyabilmek için 4 üzerinden en az 3.25 ortalamaya, yan dalı burslu okuyabilmek için 4 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip olmak gerekiyor. Detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cap-yandal linkimizi inceleyebilirsiniz.

19– Çift Anadal ve Yandala devam edebilmek için genel not ortalamasının en az kaç olması gerekiyor?

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir Çift ana dal ve yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal ve/veya yan dal programından kaydı silinir. Detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cap-yandal linkimizi inceleyebilirsiniz.

20- Öğrenciler çift anadal ve yandal programlarını istedikleri taktirde bırakabilirler mi?

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cift-anadal-cap-yan-dal linkimizi inceleyebilirsiniz.

21- Üniversitenizde ERASMUS ve Öğrenci Değişim Programları var mı?

Avrupa, Amerika, Kanada, Çin, Kore ve Uzakdoğu başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversiteleri ile Erasmus ve Exchange anlaşmalarımız bulunmaktadır. 770 Erasmus anlaşması bulunan üniversitemiz, öğrencilerine ayrıca yurt dışında eğitim alma ve staj yapabilme olanağı da sunmaktadır. Üniversitemiz ülkemizde “Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)” Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan ilk geçen vakıf üniversitesidir.

22- Üniversitenizde Çift Diploma Programları var mı?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünün University Of North Carolina Wilmington ile ortak işletme lisans çift diploma programı yer almaktadır. Ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) bölümünün de Almanya’da FH –KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile çift diploma anlaşması bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleri için Kanada, İngiltere ve ABD ile çift diploma programları hazırlıkları devam etmektedir.

23- Üniversitenizde İngilizce dışında hangi dilleri öğrenebilirim?

Öğrencilere okudukları programın zorunlu koştuğu yabancı dilin dışında, ek olarak alabilecekleri yabancı dil seçenekleri sunulmaktadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi yabancı dil dersleri seçenekleri bulunuyor. Öğrenciler dil seçeneklerinden ücretsiz olarak faydalanıyor ve öğrenciler dil eğitiminde gerekli olan eğitimlerini tamamladıklarında sertifika alıyor. Detaylı bilgi için; http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/yabanci-diller-yuksek-okulu

24- Yaz Okulu zorunlu mu?

Yaz eğitimine devam etmek zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. Yaz eğitimine devam edecek öğrencilerden tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, yaz eğitimi için hiçbir ücret ödemezler. %50 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %50’sini, %25 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler yaz eğitimi ücretinin %75’ni, burssuz kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler ise yaz eğitimi için ders başı ücretinin tamamını öderler. Detaylı bilgi için; http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/yaz-okulu

25- Üniversitenizin burs imkânları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi, başarılı öğrencileri; yurt dışında eğitim, yüksek lisans eğitimi, ücretsiz konaklama, yemek ve başarı oranlarına göre farklı miktarlarda burslarla ödüllendiriyor. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilerin bursları; Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda geçirilecek süreyi de kapsamaktadır. Burslarımız hakkında daha detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari linkimizi inceleyebilirsiniz.

26- Burslar hangi durumlarda kesilir?

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9; 5 yıllık programlarda 11; 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir.

27- Belli bir başarı sırası ile gelen öğrencilere sağladığınız burslar ve olanaklarınız nelerdir?

SAY, SÖZ ve EA gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca yılda 9 ay süreyle; ilk 100’e girenlere ayda 1250 TL, 500’e girenlere ayda 1000 TL, ilk 1000’e girenlere ayda 750 TL, ilk 2000’e girenlere ayda 500 TL, ilk 5000’e girenlere ayda 300 TL. burs veriliyor. Ayrıca DİL puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100’e giren öğrenciler için ayda 500 TL burs verilmektedir. Bunların yanı sıra; Dil puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 200’e giren öğrencilere üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma, üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanakları sağlanmaktadır. SAY, SÖZ ve EA gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde İlk 15.000’e giren öğrencilere, ilgili puan türünde ilk 20.000’e girip Mühendislik Fakültesi’ne yerleştirilen öğrencilere; üniversite yurtlarında kalmak isteyenlere ücretsiz konaklama, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı ve üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma olanağı sağlanmaktadır. SAY, SÖZ ve EA gruplarından herhangi birinin ilgili puan türünde ilk 15.000’e ( Dil puan türünde ilk 200’e) grip yerleşen öğrencilere, üniversitenin protokol imzaladığı Amerika, Kanada ve Asya üniversitelerindeki öğrenci uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak kaydıyla öncelikli olarak bir yarıyıl katılım hakkı sağlanmaktadır. Burslar hakkında daha detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari linkini inceleyebilirsiniz.

28- Üniversitenizde yemek Bursu Var mı?

SAY, SÖZ, EA gruplarından herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlarına ilk beş tercihinde yerleşenlerden; yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15 bine (Dil puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere yukarıdaki olanaklara ek olarak 9 ay süreyle yemek bursu verilmektedir. Burslar hakkında daha detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari linkini inceleyebilirsiniz.

29- Üniversitenizde Sporcu Bursu var mı?

Basketbol, voleybol ve hentbol alanlarında üniversite spor takımlarına kabul edilen ve ferdi sporlarda üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında Yabancı Dil Hazırlık Programı’nı da kapsayacak şekilde burs verilmektedir. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

30- Yüksek Lisans bursunuz var mı? Hangi durumlarda burs verilir?

Öğrenime ara vermeden başlamak koşuluyla, Yeditepe Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programından birinci olarak mezun olunduğu takdirde üniversitenin lisansüstü programlarında tam burslu, ikincisi olarak mezun olunduğu takdirde %60 burslu ve üçüncüsü olarak mezun olunduğu takdirde % 40 burslu okuma olanağı sağlanmaktadır. Yüksek lisans derecesi almadan doktora yapma hakkı bulunan programlardan mezun olan öğrenciler, üniversitenin doktora programlarında yukarıda belirtilen burs olanaklarından yine aynı koşullarda yararlanır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, uzmanlık eşdeğeri olan doktora programlarında bu olanaktan yararlanamaz. Yukarıda sözü edilen lisansüstü burs olanaklarından ancak bir kez yararlanılır. Burslarımız hakkında daha detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari linkimizi inceleyebilirsiniz.

31- Üniversitenizde IB, Abitur, Matura, Maturita ve Fransız Bakaloryası Öğrencilerine yönelik uygulanan burslar var mı? Varsa burs alma koşulları nelerdir?

IB (Uluslararası Bakalorya) diploma notu 32 ve üstü, ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere Yeditepe Üniversitesine ilk 5 tercihleri arasında yerleşmeleri kaydıyla, burssuz kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Burslarımız hakkında daha detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari linkimizi inceleyebilirsiniz.

32- İSTEK Vakfı Liselerinden mezun olan öğrencilerin faydalandığı burs imkanları nelerdir?

İSTEK Vakfı liselerinde en az üç (3) yıl okuyarak diploma alan, ya da İSTEK ilk ve ortaöğretim okullarında en az beş (5) yıl okuyarak diploma alan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi’ne ilk beş (5) tercihleri arasında yerleşmelerimi kaydıyla, Ücretli kontenjanlara yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri % 25’e, % 25 Burslu kontenjanlara yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %50'ye, % 50 Burslu kontenjanlara yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir. Tam Burslu kontenjanlara yerleştirilenlere ise öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir. Yukarıda belirtilen burslardan birine hak kazanan öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2.00’nin altına düşmesi halinde bursu iptal edilir. Ancak, genel not ortalamasının tekrar 2.00’nin üstüne çıkması halinde burslu statüsünü tekrar kazanır. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

33- Üniversiteniz öğrencilerine hangi koşullarda “Başarı Bursu” vermektedir?

Yeditepe Üniversitesi’ne yerleşip üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda; birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i, İkinci olan öğrenciye % 50’si, Üçüncü olan öğrenciye % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

34- Yurtlarınız kampüs içerisinde mi yer alıyor?

Evet, Üniversitemizin kampüsü içinde 4 bin 250 yatak kapasiteli öğrenci otellerimiz bulunuyor. Otel kayıtları dönem bazında Güz Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için; http://www.yeditepe.edu.tr/tr/universitemiz-kampus-yeditepe/konaklama linkimizi inceleyebilirsiniz.

35- Üniversitenizde öğrenci kulüpleri var mı?

Üniversitemizde etkin olarak faaliyet gösteren 43 Öğrenci Kulübü bulunmaktadır. Kulüpler hakkında detaylı bilgiye http://www.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-kulupleri linkinden ulaşabilirsiniz.

36- Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora nasıl yapılıyor?

Yeditepe Üniversitesi, 5 enstitüde 86 Yüksek Lisans ve 41 Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarıyla akademik faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversitemizde Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi enstitüleri bulunmaktadır. Detaylı bilgi için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/enstitu linkini inceleyebilirsiniz.

37- 2018-2019 Yılında yeni giren öğrencilere uygulanacak eğitim ücretleri hakkında bilgi alabilir miyim?

2018 -2019 yılı eğitim ücretlerimiz için www.yeditepe.edu.tr sitemizden “Aday Öğrenciler” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

38- Üniversitenizde hangi bölümler bulunmaktadır?

Üniversitemiz 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda toplam 65 lisans programı 83 yüksek lisans programı ve 39 doktora programları düzeyinde eğitim vermektedir. Fakülte ve bölümlerimiz için; http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/fakulte linkinden inceleyebilirsiniz.

39- Bölümlerinizin akademik kadrosuna nereden ulaşabilirim?

Üniversitemizin akademik kadrosuna http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/fakulte linkinden ulaşabilirsiniz.

40- Tercih sıralaması bursunuz var mı?

Üniversitemizde tercih sırası bursu bulunmamaktadır.

41- Üniversitenizdeki bölümlerin taban puan ve başarı sıraları hakkında bilgi alabilir miyim?

Üniversitemizin bölümlerinin taban puan ve başarı sıralarına www.yeditepe.edu.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz.

42- Belirli gün ve haftalarda, olumsuz hava koşullarında tatilin olup olmadığı nasıl öğrenebiliriz?

Üniversitemiz tarafından yapılan duyuruları web sitemizden, üniversitemizin sosyal hesaplarından ya da akademik takvimden takip edebilirsiniz. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik-takvim

43- Kütüphane kimlere, hangi koşullarda kitap ödünç veriyor?

Bilgi Merkezimizden üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri faydalanabilmektedir.

44- %75 burslu bölümler açılacak mı?

Bunun için ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzu takip etmenizi öneririz.

45- Hangi bölümlerde zorunlu ve kredisiz yabancı dil dersleri mevcut? Şartları nelerdir?

Üniversitemizde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince dillerini kredili veya kredisiz olarak alabilirsiniz. Yabancılar için ayrıca Türkçe Dili ve Kültürü eğitimi de verilmektedir. Dillerin sayı ve çeşidi her yıl talebe göre değişebilmektedir. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/yabanci-diller-yuksek-okulu

46- Hangi şartlar altında hangi öğrencilere kapalı yüzme havuzu ve spor salonu ücretsizdir?

SAY, SÖZ ve EA puan türleri ile öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 15.000 ‘ e, mühendislik fakültesinde ilk 20.000’ e, Dil Puan türünde ilk 200’ e giren öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca 9 ay süreyle üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanınmaktadır. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

47- Üniversitenizde İnternet üzerinden ders işleniyor mu?

Üniversitemizde internet üzerinden ders işlenmemektedir.

48- Özel yetenek sınavları hangi tarihlerde yapılıyor? Başvuru için neler yapmamız gerekiyor?

Bunun için detaylı bilgiye üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz.

49- Hangi bölümlerinizde hazırlık okuma zorunluluğu bulunmamaktadır?

Sadece üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzde hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır, diğer bütün bölümlerde dil yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık okumak zorundadır.

50- Üniversitenizin tüm bölümleri Kayışdağı yerleşkenizde mi eğitim vermektedir?

Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi bölümü öğrencilerimiz hazırlık eğitimi ve temel bölüm derslerini Kayışdağı yerleşkemizde tamamladıktan sonra farklı yerlerde bulunan hastanelerimizde eğitimlerine devam etmektedirler. Bu iki bölüm dışındaki tüm bölümlerimizin eğitimi Kayışdağı yerleşkemizde yapılmaktadır.

51- Hangi bölümlerle Çap- Yandal yapabilirim?

Üniversitemizde Çift ana dal ve yan dal yapabileceğiniz bölümlere www.yeditepe.edu.tr sitemizin “Akademik” kısmından ulaşabileceğiniz gibi, http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cift-anadal-cap-yan-dal linkinden de ulaşabilirsiniz.

52- Üniversitenizin tanıtım broşürlerine nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemizin tanıtım broşürlerine http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/e-brosurler linkinden ulaşabilirsiniz.

53- Üniversitenizin Kayışdağı yerleşkesi nerede yer almaktadır?

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 326 A 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Ataşehir - İstanbul

54- Üniversitenize ulaşım nasıl sağlanmaktadır?

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi İstanbul’un merkezi Ataşehir’de ulaşım açısından son derece kolay bir güzergah üzerinde yer almaktadır. Taksim, Üsküdar, Kadıköy, (Metrobüs Uzunçayır), Metro (Marmaray), Bostancı, Kartal gibi merkezlerden toplu taşıma araçları kullanılarak rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Ulaşım servisi hakkında bilgi almak için 0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35 - (0216) 578 01 36 - (0216) 578 01 13 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz.

55- Üniversitenizden hangi noktalara servis hizmetiniz bulunmaktadır?

Toplam 410 araçla hizmet verilmektedir. 330 araçlık bir minibüs filosu İSTEK Vakfı Okulları, 80 araçlık midibüs filosu da Yeditepe Üniversitesi öğrenci ve personeli için çalışmaktadır. Üniversitemize belirli semtlerden 08.00 - 12.00 arasında kampüse geliş (saat başı), 12.00 - 19.00 (saat başı) arasında da kampüsten dönüş öğrenci servis hizmeti verilmektedir. Ulaşım servisi ve güzergahlar hakkında bilgi almak için (0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35 - (0216) 578 01 36 - (0216) 578 01 13 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz. http://www.yeditepe.edu.tr/tr/universitemiz-kampus-yeditepe/ulasim

56- Üniversitede dersler ne zaman başlıyor?

Bunun için http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik-takvim linkimizi inceleyebilirsiniz.

57- Vakfınıza ait okullar ve hastaneler var mı?

Vakfımız bünyesinde, Anaokulundan orta öğretime eğitim veren İstek Okulları ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, Yeditepe Diş Hastanesi, Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bağdat Caddesi Polikliniği, Doku Tipleme Laboratuvarı, Akupunktur Uygulama Kliniği ile Genetik Tanı Merkezi bulunmaktadır.

58- Üniversiteniz özel üniversite mi?

Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir.

59- Kampüs içerisinde ücretsiz rink servisleriniz var mı?

Evet, kampüs içerisinde sık aralıklarla çalışan ring servislerimiz bulunmaktadır.

60- ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gelip istediğim bölüme kayıt yaptırabiliyor muyum?

Üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile ya da özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleşmiş olmanız gerekmektedir.

61- Geçen yıl aldığım puanla sizi tercih edebiliyor muyum?

Hayır, üniversite yerleştirme sınav sonuçları sadece sınava girilen yıl için geçerlidir.

62- Devlet üniversitesinde okuyorum sizin üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Yüksek Öğretim Kurumu’ nun belirlediği şartlar çerçevesinde vakıf üniversiteden devlet üniversitesine, devlet üniversitesinden vakıf üniversitelerine geçiş yapılmaktadır.

63- Üniversitenizin diploması yurt dışında geçerli mi?

Öncü eğitim anlayışı ile Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı’ndan, Türkiye’de ilk defa geçen vakıf üniversitesi olma özelliği taşıyan Yeditepe Üniversitesi, kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescillemiştir. Birçok alanda akreditasyon alan ve birçok akreditasyon sürecinden başarıyla geçerek, eğitimdeki kalitesini her geçen gün geliştirme hedefiyle eğitim veren Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma deneyimi sağlamaktadır.

64- Diş Hekimliği Fakülteniz nerede yer almaktadır?

Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Bağdat Caddesinde almaktadır. Diş Hekimliği bölümünün hazırlık ve temel eğitimleri Ataşehir kampüsümüzde verilmekte olup daha sonra öğrenciler eğitimlerine Bağdat Caddesi’ deki Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’ nde devam etmektedir. Detaylı bilgiye www.7tepedis.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

65- Özel yetenek sınavları için üniversitenizde kurs açıyor musunuz?

Bunun için www.yeditepe.edu.tr linkimizi takip edebilirsiniz.

66- 150 -180 barajını geçemedim. Yine de üniversitenize kayıt yaptırabilir miyim?

Baraj puanlarını geçemeyen öğrenciler ile ilgili baraj puanını geçip merkezi yerleştirmeyle veya özel yetenek sınavıyla üniversitemize yerleşemeyen öğrenciler üniversitemize kayıt olamamaktadır.

67- Üniversitenizde kardeş indirimi yapılıyor mu?

Evet yapılıyor. Kardeşlerden üniversitemize ilk olarak yerleşen öğrencinin ödeyeceği ücrete %10 oranında indirim yapılmaktadır.

68- Üniversiteniz de danışmanlık sistemi var mı?

Üniversitemizde danışmanlık sistemi bulunmaktadır.

69- İç Mimarlık bölümünüz bu yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak mı?

Hayır, İç Mimarlık bölümümüz 2017 yılından itibaren sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

70- Üniversitenizde Bilgi Merkezi bulunuyor mu?

Evet bulunmaktadır. Bilgi Merkezimiz iki katlı olup öğrencilerimiz dünyadaki birçok kaynağa ve her türlü bilgi ve araştırmaya istedikleri zaman erişebilmektedir. Merkezimiz dünyada 80 bin kütüphanenin üye olduğu Online Computer Library Center’in üyesidir. Bilgi merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

71- Kampüsteki sosyal imkânlar nelerdir?

Spor tesislerimiz açık ve kapalı tesisler olarak öğrencilerin spor yapabilecekleri pek çok alanı kapsamaktadır. Kapalı alan spor tesisleri olarak Sosyal Tesisler binamızın alt katlarında seyircili ve seyircisiz iki kapalı voleybol ve basketbol sahası; squash salonu, fitness center, yarı olimpik seyircili yüzme havuzu, masa tenisi alanı yer almaktadır. Açık alan spor tesisleri arasında ise bir adet yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu olarak da kullanılan çok amaçlı spor alanı, halı kaplı mini futbol sahası yer almaktadır. Ayrıca Sosyal Tesisler binamızın giriş katında bulunan çarşıda; kitabevi, banka, mini market, kadın-erkek kuaförü, giyim mağazası, hediyelik eşya ile kozmetik eşyaları satan mini butiğimiz bulunmaktadır.

72- Üniversitenizde bu yıl yeni açılan bölümleriniz var mı?

2018 -2019 akademik yılında “Rus Dili ve Edebiyatı” bölümümüz bu yıl ilk öğrencilerini alacaktır.

73- Üniversitenizde kaç laboratuvar ve atölye bulunmaktadır?

Üniversitemizde 168 laboratuvar ve 43 atölye bulunmaktadır.

74- Mezun sayınız nedir?

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana 40.000 mezun vermiştir.

75- Kaç öğrenciniz bulunmaktadır?

21.558 öğrencimiz bulunmaktadır.

76- “Tercih Danışmanlığı” hizmeti veriyor musunuz?

ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin Kayışdağı yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz tanıtım etkinliğinde tercih danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bu yıl Tercih –tanıtım dönemimiz 1-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Detaylı bilgi için, www.yeditepe.edu.tr sitemizi takip edebilirsiniz.

77- Üniversitenizde engelli öğrenciler için ne gibi olanaklar bulunmaktadır?

Yeditepe Üniversitesi Engeli olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon (EÖDK) Birimi Yeditepe Üniversitesi’ndeki engeli olan kişilere verilen desteğin genişletilmesi ve arttırılması amacıyla 2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı Üniversitemizde kayıtlı engeli olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması ( sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları vb) olan bu Birim, gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri yapmaktadır. Bu bağlamda yerleşkemizde belli noktalarda engelli platform asansörleri, fakülte bina girişlerinde yer alan rampalar ile toplam 62 adet engelli WC bulunmaktadır.